Po načítaní www stránky sa Vám zobrazí základná ponuka, v nej odkliknete CYKLOTRASY. V pravej časti následne odkliknete ZOZNAM VŠETKÝCH CYKLOTRÁS. Ním sa dostaneme k jednotlivým cykloturistickým trasám. Sú zoradené podľa farieb v klesajúcej priorite červené – modré – zelené a žlté. Pri každej trase sa Vám zobrazia základné údaje, piktogramy, mapky, graf prevýšenia, popis, fotografie a GPS zameranie.V hlavičke každej cykloturistickej trasy je jej evidenčné číslo a názov.Pri každej trase je vpravo hore 5 piktogramov. Ich legenda zľava doprava je nasledovná:


Prvý piktogram udáva farbu cykloturistickej trasy. Môže byť:

cervena-trasa-ikona2 Červená – ňou sú značené trasy EuroVelo, slovenské cykloturistické magistrály a diaľkové cyklotrasy
modra-trasa-ikona2
Modrá – ňou sú značené významné regionálne cykloturistické trasy, trasy paralelné s cyklomagistrálami
zelena-trasa-ikona-mala2 Zelená – ňou sú značené regionálne cykloturistické trasy a okruhy
zlta-trasa-ikona1 Žltá – ňou sú značené krátke regionálne a miestne trasy, odbočky a spojky
dlzka-icon2 Druhý piktogram udáva celkovú dĺžku cykloturistickej trasy. Tá je udaná v kilometroch s presnosťou na jedno desatinné miesto.

prevysenie-icon2

Tretí piktogram udáva celkové prevýšenie cykloturistickej trasy. Tá je udaná v metroch v oboch smeroch trasy. Prvý údaj udáva prevýšenie v smere jazdy po trase tak ako je popísaná v texte, druhý v opačnom smere.

Štvrtý piktogram
udáva celkové určenie cykloturistickej trasy. Prakticky to znamená, aký druh bicykla sa vyžaduje na jazdu po nej. Určenie je:

charakter-cestna01 Cestná cyklotrasa – celý úsek je zjazdný na všetkých druhoch cestného bicykla
charakter-mtb02 MTB cyklotrasa – minimálne jej čiastkový úsek vyžaduje použitie MTB bicykla

 

Piaty piktogram udáva náročnosť cykloturistickej trasy. Tá je rozdelená do 3 skupín, definuje ich STN 01 8028, „Cykloturistické značenie". Jednotlivé kategórie sú dané popisom a normovým piktogramom, ktorý sa používa výlučne v literatúre (nie pri značení):

narocnost-rekrea-ikonanarocnost-rekrea-ikona2 REKREA – menej náročná trasa alebo okruh vhodný na zoznámenie sa s jazdou na bicykli. Vyžaduje základy techniky jazdy a základný fyzický fond jazdca. Piktogram má vždy zelenú farbu.
narocnost-sport-ikonanarocnost-sport-ikona01 SPORT – náročnejšie športové trasy alebo okruhy, ktoré vyžadujú dobré zvládnutie techniky jazdy na bicykli a dobrú fyzickú kondíciu. Piktogram má vždy bledomodrú farbu.
piktogram expert 02narocnost-expert-ikona EXPERT – náročné trasy alebo okruhy, ktoré vyžadujú veľmi dobré zvládnutie techniky jazdy na bicykli a veľmi dobrú fyzickú kondíciu. Piktogram má vždy červenú farbu.

 

Pozor! Farby piktogramu sú fixné a nie sú totožné s farbou cyklotrasy!

V ľavej časti každej cyklotrasy je interaktívna satelitná mapka so zákresom cyklotrasy. Pod ňou je z GPS zamerania vygenerovaný výškový profil cykloturistickej trasy. Treba si na ňom všímať hlavne os „y" s nadmorskou výškou, pretože strmosť krivky nemusí vyjadrovať strmosť stúpania v teréne! Pod profilom je textový popis cykloturistickej trasy.

V pravej časti pod piktogramami v tabuľke sú základné administratívne údaje o cyklotrase. Udávajú rok, kedy bola cykloturistická trasa zlegalizovaná, potom rok jej poslednej obnovy, percentuálne rozdelenie povrchu vedeného po asfalte a nespevnených komunikáciách a na záver správcu príslušnej cykloturistickej trasy.

Pod tým sú v samostatných ikonách umiestnené súbory pre sťahovanie. Napravo je možnosť stiahnuť si GPS zameranie cykloturistickej trasy vo formáte *.gpx a importovať si ho do GPS prístroja. Naľavo je možnosť vytlačiť si podklady k príslušnej cykloturistickej trase.

Pod tým je fotogaléria príslušnej cyklotrasy, charakterizujúca zaujímavosti na trasách a trasy samotné. V galérii je vždy prvým obrázkom kartografická mapka so zákresom cykloturistickej trasy. Za ňou nasledujú obrázky.