SCK Rimava
Vyšná Pokoradz–Horné Zahorany–Magin hrad–Vyšný Skálnik
30km


• Jednodenné akcie sa uskutočnia zvyčajne v sobotu. Pre prípad nepriaznivého počasia akciu zo soboty preložíme na nedeľu.
• Dĺžku trás je možné upraviť dohodou alebo použitím iných dopravných prostriedkov.
• Výlučne cestné trasy sú podčiarknuté.
• Úprava termínov a podujatí je vyhradená.

Kontakty:
Slovenský Cykloklub Rimava
Štefan Maksi - predseda
+421 907 136 117
maksi@pobox.sk

mtbiker.sk      cs      garmin     Všetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.