Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Legenda k cyklotrasám

Po načítaní www stránky sa Vám zobrazí základná ponuka, v nej odkliknete CYKLOTRASY. V pravej časti následne odkliknete ZOZNAM VŠETKÝCH CYKLOTRÁS. Ním sa dostaneme k jednotlivým cykloturistickým trasám. Sú zoradené podľa farieb v klesajúcej priorite červené – modré – zelené a žlté. Pri každej trase sa Vám zobrazia základné údaje, piktogramy, mapky, graf prevýšenia, popis, fotografie a GPS zameranie.V hlavičke každej cykloturistickej trasy je jej evidenčné číslo a názov.Pri každej trase je vpravo hore 5 piktogramov. Ich legenda zľava doprava je nasledovná:


Prvý piktogram udáva farbu cykloturistickej trasy. Môže byť:

cervena-trasa-ikona2 Červená – ňou sú značené trasy EuroVelo, slovenské cykloturistické magistrály a diaľkové cyklotrasy
modra-trasa-ikona2
Modrá – ňou sú značené významné regionálne cykloturistické trasy, trasy paralelné s cyklomagistrálami
zelena-trasa-ikona-mala2 Zelená – ňou sú značené regionálne cykloturistické trasy a okruhy
zlta-trasa-ikona1 Žltá – ňou sú značené krátke regionálne a miestne trasy, odbočky a spojky
dlzka-icon2 Druhý piktogram udáva celkovú dĺžku cykloturistickej trasy. Tá je udaná v kilometroch s presnosťou na jedno desatinné miesto.

prevysenie-icon2

Tretí piktogram udáva celkové prevýšenie cykloturistickej trasy. Tá je udaná v metroch v oboch smeroch trasy. Prvý údaj udáva prevýšenie v smere jazdy po trase tak ako je popísaná v texte, druhý v opačnom smere.

Štvrtý piktogram
udáva celkové určenie cykloturistickej trasy. Prakticky to znamená, aký druh bicykla sa vyžaduje na jazdu po nej. Určenie je:

charakter-cestna01 Cestná cyklotrasa – celý úsek je zjazdný na všetkých druhoch cestného bicykla
charakter-mtb02 MTB cyklotrasa – minimálne jej čiastkový úsek vyžaduje použitie MTB bicykla

 

Piaty piktogram udáva náročnosť cykloturistickej trasy. Tá je rozdelená do 3 skupín, definuje ich STN 01 8028, „Cykloturistické značenie". Jednotlivé kategórie sú dané popisom a normovým piktogramom, ktorý sa používa výlučne v literatúre (nie pri značení):

narocnost-rekrea-ikonanarocnost-rekrea-ikona2 REKREA – menej náročná trasa alebo okruh vhodný na zoznámenie sa s jazdou na bicykli. Vyžaduje základy techniky jazdy a základný fyzický fond jazdca. Piktogram má vždy zelenú farbu.
narocnost-sport-ikonanarocnost-sport-ikona01 SPORT – náročnejšie športové trasy alebo okruhy, ktoré vyžadujú dobré zvládnutie techniky jazdy na bicykli a dobrú fyzickú kondíciu. Piktogram má vždy bledomodrú farbu.
piktogram expert 02narocnost-expert-ikona EXPERT – náročné trasy alebo okruhy, ktoré vyžadujú veľmi dobré zvládnutie techniky jazdy na bicykli a veľmi dobrú fyzickú kondíciu. Piktogram má vždy červenú farbu.

 

Pozor! Farby piktogramu sú fixné a nie sú totožné s farbou cyklotrasy!

V ľavej časti každej cyklotrasy je interaktívna satelitná mapka so zákresom cyklotrasy. Pod ňou je z GPS zamerania vygenerovaný výškový profil cykloturistickej trasy. Treba si na ňom všímať hlavne os „y" s nadmorskou výškou, pretože strmosť krivky nemusí vyjadrovať strmosť stúpania v teréne! Pod profilom je textový popis cykloturistickej trasy.

V pravej časti pod piktogramami v tabuľke sú základné administratívne údaje o cyklotrase. Udávajú rok, kedy bola cykloturistická trasa zlegalizovaná, potom rok jej poslednej obnovy, percentuálne rozdelenie povrchu vedeného po asfalte a nespevnených komunikáciách a na záver správcu príslušnej cykloturistickej trasy.

Pod tým sú v samostatných ikonách umiestnené súbory pre sťahovanie. Napravo je možnosť stiahnuť si GPS zameranie cykloturistickej trasy vo formáte *.gpx a importovať si ho do GPS prístroja. Naľavo je možnosť vytlačiť si podklady k príslušnej cykloturistickej trase.

Pod tým je fotogaléria príslušnej cyklotrasy, charakterizujúca zaujímavosti na trasách a trasy samotné. V galérii je vždy prvým obrázkom kartografická mapka so zákresom cykloturistickej trasy. Za ňou nasledujú obrázky.

 

FOND MIKROPROJEKTOV

logo program cezhranicnej spolupracelogo eulogo biele karpatylogo trenciansky kraj


Všetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.