LESNÉ HOSPODÁRSTVO INOVEC: „Žiadame turistov, cyklistov a ostatných návštevníkov lesa, aby sa z dôvodu vlastnej bezpečnosti vyhli červenej cyklotrase a lokalitám Belice a Chmeľnice dňa 14.11.2020 v čase od 8:00 do 15:00 z dôvodu konania spoločnej poľovačky, schválenej Okresným úradom v Trenčíne, Pozemkovým a lesným odborom.“


https://www.biker.sk/ https://www.chemolak.sk/ https://www.garmin.sk/Všetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.