Dôrazne žiadame širokú verejnosť, aby sa v záujme vlastnej bezpečnosti nepohybovali v k. ú. Selec v lokalitách Čierny vrch, Medzijarčie a Žebračí dub, v k. ú. Veľké Stankovce v lokalite Čierny vrch a v k. ú. Trenčianska Turná v lokalite Farárová, na červenej cyklotrase ponad Trenčiansku Turnú a na modrej cyklotrase Inovecká chata - Jakubová dňa 14. 12. 2019 od 9,00 do 16,00 hod. z dôvodu konania spoločnej poľovačky na raticovú a škodnú zver, schválenej Okresným úradom v Trenčíne, Pozemkovým a lesným odborom.