Vážení cykloturisti,

v rámci projektu "Vytýčenie, vyznačenie a obnova cykloturistických trás v Nitrianskom samosprávnom kraji" sme pre Vás predĺžili atraktívnu cyklotrasu - Vážsku cyklomagistrálu (ev.č.002) z Lokality Kaskády (VD Kráľová) do mesta Šaľa. Osadili sme nové prvky cykloturistickej orientácie, doplnilo sa maľované
značenie.

Aktuálne však prebiehajú stavebné práce pri VD Kráľová (úsek Váhovce - VD Kráľová). Cykloturistom odporúčame, aby sa tomuto úseku vyhli, nakoľko je tu
zvýšený pohyb ťažkej techniky. Vstup na hrádzu je teda na vlastné riziko. Stavebné práce by mali byť ukončené do začiatku októbra 2015.


Ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie.