cykloportaltn-logo01Projekt vytvoriť cykloportál je unikátny na Slovensku, keďže sa jedná o portál výlučne s legálne povoleným trasami. Na tento portál nemôže vkladať trasy hocikto. Rôznych otvorených portálov a stránok, kde si každý môže vkladať čo chce, je na Slovensku mnoho. Keďže SCK dodržiava platné zákony, všetky trasy ktoré sa značia a následne zverejňujú musia prejsť kompletnou legalizáciou. Z tohto dôvodu nám nepíšte pripomienky typu: „Prečo tam nemáte trasu na Vápeč, keď ja som tam už na bicykli bol?“ Naša odpoveď je jednoznačná, pretože to žiadny slovenský zákon neumožňuje a daný občan ho týmto porušil.

Cieľom nášho cykloportálu je zverejnenie legálne povolených a vyznačených trás na Slovensku. Prakticky to znamená, že sú tu umiestnené výlučne cykloturistické trasy, ktoré vznikli na základe rôznych stupňov a úrovní legalizačného konania. Do neho boli zahrnuté dotknuté príslušné štátne úrady, majitelia, vlastníci, užívatelia a ďalšie dotknuté subjekty, ktorých existencia mala svoj určený územno-právny a fyzický status zodpovedajúci času, v ktorom bolo vydané príslušné legalizačné konanie. To zasa znamená, že postupom času viaceré úrady zanikli, reorganizovali sa alebo vznikli úrady nové. Preto pri každej trase je uvedené, v ktorom roku bola príslušná cyklotrasa legalizovaná ako aj subjekt, ktorý ju má v správe. Obyčajne tento subjekt vykonal i legalizáciu.

Ďalším atribútom legálnosti uvedených cykloturistických trás, je ich evidencia v centrálnom registri cykloturistických trás v Slovenskom cykloklube. Na základe tejto registrácie majú legálne povolené cykloturistické trasy pridelené aj evidenčné čísla.  Pri trasách EuroVelo je ich evidenčný kód označený ako EV-6, EV-11 a EV-13. Pri diaľkových červeno značených cykloturistických magistrálach je ich evidenčné číslo trojmiestne (začína 001…), pri regionálnych cykloturistických trasách je ich evidenčné číslo štvormiestne, modro značené cykloturistické trasy začínajú číslicami 2 a 3, zeleno značené 5 a 6, žlto značené 8 a 9.

Legálne vyznačené cykloturistické trasy na Slovensku sú značené podľa STN 01 8028 „Cykloturistické značenie“. Trasy značia výlučne akreditovane vyškolení značkári cykloturistických trás s platným značkárskym preukazom.

Na portáli je uvedené, v ktorom roku boli príslušné cyklotrasy aj vyznačené, ako aj v ktorom roku boli naposledy obnovené. Obnova príslušných cyklotrás je viazaná na získané finančné prostriedky v príslušnej lokalite, ako aj aktivitu správcu značenia. Tak sa Vám môže v teréne stať, že sú vynikajúco vyznačené a obnovené cykloturistické trasy, ale na druhej strane aj ťažko identifikovateľné cykloturistické trasy s obtiažnou orientáciou. Také sú tie, na ktorých nebola viac rokov vykonaná ich údržba, obnova, prípadne modernizácia.

Pri každej mapke je uvedené aj presné GPS zameranie príslušnej cyklotrasy, ktoré vzniklo jej presným zameraním v teréne. Teda nie jej „napichaním“ v turistickej mape v počítačí. GPS zameranie je umiestnené na stránke vo formáte *.gpx, je voľne sťahovateľné s možnosťou importu súborov do GPS prístrojov.

Dáta môžu na stránku umiestňovať akreditovane vyškolení značkári cykloturistických trás, čím sa garantuje legálny a aktuálny stav cykloturistických trás na Slovensku.

V prvej etape bolo na portál umiestnených viac ako 50 legálne povolených cykloturistických trás v dĺžke viac ako 1100 km na území Trenčianskeho kraja. Projekt v rámci kraja realizoval Región Biele Karpaty v spolupráci so Slovenským cykloklubom, finančne ho podporilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

V ďalšom pokračovaní sa predpokladá kompletné doplnenie cyklotrás v rámci Trenčianskeho kraja a pridávanie ďalších údajov z iných krajov Slovenska.

Všetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.

chemolak   dema   cs   chemolak  Všetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.