Slovenský cykloklub je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 1994 ako prvá organizácia, ktorá sa začala zaoberať značením cykloturistických trás. Poslaním SCK zakotveným priamo v stanovách od jeho založenia je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby občanov v súvislosti s pohybovou aktivitou na bicykli a podieľať sa na vytváraní podmienok pre pohyb na bicykli pre širokú verejnosť.

Z organizácie nadšencov sa naša organizácia vypracovala na profesionálnu organizáciou, ktorá sa zaoberá vytváraním siete cykloturistických trás na Slovensku. Pôsobí ako národný koordinátor celoslovenskej siete, pričom vedie celoslovenský register legálne povolených cykloturistických trás, vykonáva odborné poradenstvo pri plánovaní, rekognoskácii, legalizácii a značení cykloturistických trás, ktoré spĺňajú všetky parametre v zmysle platných slovenských zákonov a noriem.

Ako získať členstvo?

Členstvo v Slovenskom cykloklube je možné získať prihlásením sa za člena v niektorom z regionálnych klubov alebo individuálnym členstvom. Sieť klubov SCK sa zaoberá značením cyklotrás na Slovensku, organizovaním cykloakcií a cyklopodujatí a inými doplnkovými činnosťami.

Hlavným podujatím tejto siete cykloklubov je Národný zraz cykloturistov. Uskutočňoval sa každoročne vždy na inom mieste Slovenska na prelome mája a júna, pričom sa pravidelne striedali regióny západného, stredného a východného Slovenska. 

Regionálne kluby:

Členské poplatky na rok 2023 

  • 10 € dospelý
  • 8 € dieťa, študent (do 26 rokov), dôchodca
  • 7 € rodina (osoba)

Nové preukazy

Novinkou je aj inovovaný vizuál členského preukazu. Preukaz bude vyrábaný digitálne vo forme PVC karty s rozmerom občianskeho/vodičského preukazu alebo bežnej zľavovej karty.

Personalizáciu zabezpečí Slovenský cykloklub, tj. údaje o členovi a fotka bude spracovaná elektronicky a následne hotové nové preukazy distribuované členom do klubov alebo samostatným členom zaslané na adresu bydliska. Preukaz bude platný len s validačnou známkou z príslušného roku.


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.