Spolupráca Slovenského cykloklubu a Vojenským kartografickým ústavom, ktorý poznáte skôr pod skratkou VKÚ sídliaci v Harmanci funguje už dlhšie, no postupne sa aktualizujú jednotlivé mapy, kde je obsah obohatený aj o značené cyklotrasy. Pre najmenších máme tip vo forme veselej a farebnej, ručne maľovanej mapy s ktorou rovnako SCK spolupracuje.


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.