V súčasnej dobe sme pozorovateľom stúpacej tendencie počtu cyklistov na cestách a cyklotrasách na celom Slovensku. Na preukázanie zvyšovania počtu cyklistov sa na vybraných miestach vykonávajú potrebné merania tzv. sčítaním cyklistov. Takéto sčítanie v konkrétnom čase a mieste poukazuje na skutočný stav počtu cyklistov prechádzajúcich danou lokalitou. K tomu, aby sa takéto merania mohli realizovať, je potrebné na vybranej cyklotrase alebo mieste umiestniť tzv. sčítacie zariadenie – to samostatne zaznamenáva frekvenciu cyklistov v úseku cyklotrasy.

Takéto zariadenie je od posledného kvartálu roku 2020 umiestnené i na vyznačenej cykloturistickej trase č. 2120 Nitra – Vráble. Sčítacie zariadenie je umiestnené pri obci Golianovo. V nasledujúcom texte priblížime zistené údaje, ktoré boli nadobudnuté v časovom rozmedzí od 20.11.2020 po 14.03.2021. Počas tohto obdobia spolu prešlo úsekom 6 195 cyklistov. Najväčší počet cyklistov prešlo úsekom vo štvrtok 25.2.2021 v počte 239 cyklistov. V nasledujúcom grafe predstavujeme frekvenciu pohybu cyklistov za celé skúmané obdobie.

Keby sme sa chceli pozrieť na počet cyklistov v jednotlivých mesiacoch, tak najviac cyklistov v danom úseku počas skúmaného času prešlo v mesiaci február. V marci bolo sčítanie iba do 14.teho dňa a tak predpokladáme, že ak by boli dáta až do konca mesiaca, tak najviac cyklistov by prešlo úsekom práve v tomto mesiaci.

Najvyššia frekvencia cyklistov podľa sčítania bola na danom úseku vždy v nedeľu a cyklisti sa na trase zdržovali predovšetkým medzi 13:00 – 16:00 hod. V nasledujúcom grafe približujeme hodinový profil – priemerný počet cyklistov podľa dňa v týždni.

Takéto sčítania sú pre našu činnosť veľmi dôležité. I vďaka nim vieme posúdiť, či je úsek naplno využívaný, akým smerom sa cyklisti pohybujú, v akom čase a dňoch je cyklotrasa najviac využívaná. K tomu, aby boli merania naozaj relevantné, je potrebné aby sa konali na pravidelnej báze a tak sa vedel tok cyklistov porovnávať v čase. Toto meranie napomôže pri návrhu budúcej cyklistickej infraštruktúry v lokalite.

Za poskytnuté dáta ďakujeme Nitrianskemu samosprávnemu kraji.
Zdroj: Ján Roháč


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.