Aj v roku 2022 spolupracuje Slovenský cykloklub s Bratislavským samosprávnym krajomBratislava Region Tourism na systematickej obnove cykloturistického značenia.

Mapovanie existujúceho cykloturistického značenia

Samotnej obnove cykoturistického značenia predchádza viacero krokov, ktoré treba podstúpiť. Výber kritických cykloturistických trás, ktoré sú vhodné na kompletnú obnovu alebo iba obnovu maľovaného značenia, mapovanie samotných trás, vyhodnotenie stavu cykloturistického značenia.

Aktuálne v Slovenskom cykloklube pracujeme na mapovaní vybraných cykloturistických trás v Bratislavskom kraji. Zisťujeme viaceré nedostatky, zničené značenie či už časom alebo vandalmi. Tento rok sa zmapuje a obnoví spolu 205,1 km cykloturistických trás.

Po ukončení mapovania už nasledujú príjemnejšie činnosti, predovšetkým pre širokú verejnosť. Obnova maľovaného značenia, výroba poškodených prvkov cykloturistického značenia, ako i samotná rekonštrukcia zničených tabuliek a doplnenie maľovaného značenia na miestach, kde značenie absentuje.

Aktuálne už prebiehajú aj práce na obnove maľovaného značenia. Zhusťujú sa maľované „C-čka“ na miestach, kde bolo značenie nedostačujúce, prípadne úplne absentovalo. Maľované značenie sa v tomto roku obnoví na spolu až 205,1 km cykloturistických trasách. Nový šat spolu získa 19 cykloturistických trás z Bratislavského kraja.

Okrem obnovy cykloturistického značenia sa v kraji vylepší i cykloturistická infraštruktúra o tri nové veľkoplošné mapy.

Sme veľmi radi, že aj v tomto roku sme uzavreli spoluprácu s Bratislavským samosprávnym krajom a vďaka nej vieme vylepšiť podmienky pre cyklistov a cykloturistov v regióne.


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.