Rok 2021 sa chýli ku koncu a my sa radi pozrieme späť na nami vykonané projekty a zákazky. Slovenský cykloklub i v tomto roku spolupracoval na obnove cykloturistického značenia na území Trnavského samosprávneho kraja.

Nové značenie na spolu 300 kilometroch cykloturistických trás

Spoločnými silami sme obnovili približne 300 kilometrov cykloturistických trás, z čoho 50 kilometrov tvorili nové úseky a vedenia už existujúcich trás.

V rámci kraja sa v tomto roku riešilo mnohé. Vyznačil sa nový úsek 043 – Hrebeňovky Považského Inovca v úseku Havran – Hlohovec, vyznačili sa i dve nové žlté trasy č. 8243 – Spojka na Kunov, a č. 8244 – Trojmedzie. 

Obnovilo sa značenie 14-stich cykloturistických trasách, osadilo sa spolu 92 cykloturistických smerovníkov. Desiatky nových tabuliek a cyklosmeroviek sa už tešia v teréne na novú cyklosezónu 2022.

Pribudla i drobná infraštruktúra

Práca Slovenského cykloklubu nespočíva iba v obnove cykloturistického značenia, vďaka podpore kraja budujeme celkovú cykloturistickú infraštruktúru. V Trnavskom kraji sa v tomto roku vybudovali tri nové cykloservisné stojany a štyri veľkoplošné mapy.

Cykloservisné stojany slúžia cykloturistom a cyklistom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej situácii so svojim dvojkolesovým strojom. Vďaka zabudovanému náradiu môžu vykonať drobné úpravy na bicykli a taktiež si napríklad dofúkať koleso.

Veľkoplošné mapy pribudli v lokalitách Havran, Malé Karpaty, Gabčíkovo a Hlohovec. Obnovu cykloturistického značenia v rámci regiónu finančne podporil Trnavský samosprávy kraj.


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.