Farba: zelená
Evidenčné číslo: 5206
Dĺžka (km): 36,3 km (11,5 km v BA kraji)
Prevýšenie: 180/76 m (pozor uvádza sa smere popisu trasy)
Náročnosť / Určenie: REKREA (ľahké) - CESTNÉ TRASY
Povrch: asfalt

Charakteristika: Regionálna zelená cykloturistická trasa prepájajúca rieku Váh s pohorím Malých Karpát.

Trasa začína v obci Šúrovce na Seredskej ulici a pokračuje smerom severovýchodne na Zavar a Trnavu. Prechádza cez mesto, využíva viacero mestských cyklochodníkov a mestský park Janka Kráľa. Za mestom po asfaltovej ceste prichádza do Bieleho Kostola, odkiaľ pokračuje po asfaltovej ceste č. II/504 cez Ružindol, Budmerice až do Častej, kde končí na križovatke so zelenou cykloturistickou trasou č. 5205.
https://www.biker.sk/ https://www.chemolak.sk/ https://www.garmin.sk/ https://www.focus-bikes.com/sl_en/Všetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.