Sieť EuroVelo, projekt iniciovaný Európskou cyklistickou federáciou (ECF), zohráva dôležitú úlohu pri podpore cykloturistiky v celej Európe. V októbri 2023 sa očarujúce mesto Izmir v Turecku stalo centrom svetových nadšencov a profesionálov cyklistiky. Bola medzi nimi aj delegácia Slovenského cykloklubu, ktorá sa zúčastnila na Valnom zhromaždení EuroVelo a cyklokonferencii. Obe udalosti sú dôležité pre budúcnosť cykloturistiky a udržateľné cestovanie.

Izmir: Perfektný hostiteľ

Izmir, pobrežné mesto v Turecku, slúžilo ako ideálny hostiteľ týchto medzinárodných podujatí. Vďaka malebnému nábrežiu, historickým pamiatkam a cyklistickej infraštruktúre Izmir ponúkol perfektnú kulisu. Mesto robí pozoruhodné pokroky v rozvoji cyklistickej infraštruktúry, ktorá obsahuje sieť vyhradených cyklistických pruhov a programy zdieľania bicyklov, čím dáva najavo svoje odhodlanie podporovať cyklistiku. Delegátov z celého sveta privítala vrúcna turecká pohostinnosť a mnohí preskúmali mesto na bicykli a na vlastnej koži boli svedkami potenciálu udržateľnej mestskej dopravy.

Čo je Eurovelo General Meeting (Valné zhromaždenie EuroVelo)?

Valné zhromaždenie EuroVelo je každoročné stretnutie, na ktorom sa stretávajú zástupcovia krajín z celej Európy. Toto podujatie, ktoré organizuje Európska cyklistická federácia (ECF), slúži ako kľúčová platforma na diskusiu o rozvoji a budúcnosti siete EuroVelo. EuroVelo, sieť diaľkových cyklistických trás po celom európskom kontinente, si kladie za cieľ propagovať cyklistiku ako udržateľný spôsob dopravy a voľného času. Valné zhromaždenie je miestom, kde si zástupcovia z rôznych krajín vymieňajú skúsenosti, postrehy a spolupracujú na iniciatívach na zlepšenie siete EuroVelo.

Valné zhromaždenie EuroVelo zvyčajne zahŕňa širokú škálu aktivít a diskusií, vrátane:

1. Zhodnotenie pokroku dosiahnutého pri rozvoji siete EuroVelo. Diskutuje sa o stave existujúcich trás EuroVelo a plánuje sa budúci rozvoj.

2. Zdieľanie osvedčených postupov týkajúce sa rozvoja a propagácie cyklistických trás. Táto výmena vedomostí je neoceniteľná pre regióny a krajiny, ktoré chcú zlepšiť svoju vlastnú cyklistickú infraštruktúru.

3. Navrhovanie nových trás a diskusia o kritériách na ich zaradenie do siete. Plánovanie trás zahŕňa úvahy, ako je krása scenérie, historický význam a kultúrne atrakcie.

4. Diskusie o ekonomických výhodách cykloturistiky, stratégiách na prilákanie turistov a vytváraní služieb a ubytovania, ktoré sú pre cyklistov priaznivé.

5. Bezpečnostné opatrenia a zlepšovanie podmienok pre cyklistov na trasách EuroVelo. To môže zahŕňať rozhovory o cyklistických pruhoch, značení, bezpečnosti na cestách a zariadeniach pre cyklistov.

6. Priespievanie cyklistiky k udržateľným a ekologickým dopravným riešeniam a podporovanie zdravšieho životného štýlu.

7. Vytváranie partnerstiev s vládnymi a mimovládnymi organizáciami, podnikmi a miestnymi komunitami. Taktiež skúmajú možnosti financovania rozvoja a údržby trás EuroVelo.

8. Skúmanie miestnej kultúry, histórie a atrakcie hostiteľského mesta alebo regiónu.

9. Platforma na vytváranie sietí, spoluprácu a budovanie vzťahov medzi zástupcami rôznych krajín a organizácií v cyklistickej komunite.

Valné zhromaždenie EuroVelo je dôležitým podujatím pre formovanie budúcnosti cykloturistiky a infraštruktúry v Európe. Spája zainteresované strany, ktoré sú zanietené propagáciou cyklistiky ako udržateľného a príjemného spôsobu dopravy a cestovného ruchu. Výsledky stretnutia pomáhajú usmerňovať rast a rozvoj siete EuroVelo a propagáciu cyklistiky v celej Európe. 

Návšteva cykloturistickej konferencie EuroVelo

Konferencia EuroVelo bola príležitosťou preniknúť do vízie EuroVelo, ktorej cieľom je prepojiť celý kontinent sieťou cyklistických trás.

Program konferencie bol rozložený do viacerých blokov. Išlo o spoločné stretnutia všetkých zúčastnených ale tiež o možnosť výberu paralelne prebiehajúcich diskusií na rôzne zaujímavé témy. Konferencia tradične začala rannou recepciou a registráciou. Oficiálny začiatok programu uviedol Henk Swarttouw, prezident Európskej cyklistickej federácie. Pri tejto príležitosti vystúpili aj Tunç Soyer, starosta metropolitnej obce Izmir; Süleyman Elban, guvernér Izmiru a Mehmet Nuri Ersoy, minister kultúry a turizmu Turecka.

Na spoločných stretnutiach ďalej vystúpili mnohí rečníci, odborníci z cyklistiky a cykloturizmu aj novinári. Témy boli zamerané na cyklistiku a nový pohľad na kultúrne dedičstvo a tiež lobbying a dosiahnutie vyššieho stupňa dôležitosti cykloturizmu na politickej úrovni a v politickej agende. Mali sme možnosť vidieť príklady perfketných marketingových a iných kampaní a pýtať sa skúsených delegátov na ich skúsenosti. V ďalšom bloku nás zaujali témy ako služby a servis pre cyklistov – ako zlepšiť prístup k cyklotrasám, k pamiatkam, ako cyklistom a najmä cykloturistom spríjemniť ich cestu na bicykli. Rečník Radek Durna z Česka priblížil projekt Cyklisté vítáni, ktorý beží i v iných krajinách tak ako aj u nás pod názvom Cyklisti vítaní. Záver bol tradične venovaný diskusii o budúcnosti cykloturistiky. Je jasné, že bicykel nie je len dopravný prostriedok, ale aj nástroj na budovanie udržateľných, zdravých a ekologických spoločností. Záväzok vlád, urbanistov a nadšencov cyklistiky urobiť z Európy cyklistický raj je sľubný. Navyše, rastúce povedomie globálnej komunity o klimatických zmenách vedie k nárastu cyklistiky ako udržateľnej alternatívy k autám.

Súčasťou programu bola aj technická návšteva, čo vlastne znamená jazdu mestom alebo oblasťou, v ktorej sa konferencia koná. V Izmire pre celú výpravu boli zaobstarané bicykle na vypožičanie, na ktorých sme prešli celú naplánovanú trasu, ktorá začínala v Kültürpark Ahsap Sahne. Po ceste sme mali možnosť spoznať cyklotrasy Izmiru a ich vybavenie ako odstaviská pre bicykle, garáže, zdieľané bicykle a stojany na opravu bicyklov.


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.