Nedávno sme vám priniesli dáta zo sčítania cyklistov na trase 2120 Nitra – Vráble. Už rok je na trase umiestnené sčítacie zariadenie pri obci Golianovo. Vďaka nemu vieme poukázať na skutočný stav využívania cykloturistickej trasy a počet cyklistov na trase v konkrétnom čase, v konkrétnej lokalite.  Sčítacie zariadenie zaznamenáva frekvenciu cykloturistov na určenom úseku cykloturistickej trasy.

Za rok prešlo trasou viac ako 32 tisíc cyklistov

Sčítacie zariadenie je v lokalite Golianovo umiestnené od októbra 2020. Za rok prešlo úsekom spolu až 32 490 cyklistov. Najviac cyklistov prešlo úsekom v sobotu 1. mája 2021, spolu v počte 387 cyklistov. Najmenej cyklistov prechádzalo úsekom v zimnom období, v novembri – decembri 2020. Tieto údaje nás vôbec neprekvapuje, čo nás však milo prekvapilo bol fakt, že iba v jeden deň za rok neprešiel úsekom ani jeden cyklista a to konkrétne 7. decembra 2021.

V priemere úsekom prechádza denne viac ako 100 cyklistov, počas pracovných dní v priemere 75 cyklistov a počas víkendov až 125 cyklistov. Zo získaných dát zo sčítacieho zariadenia sme zistili, že trasa je využívaná predovšetkým na rekreačné využitie. Počas pracovných dní je využívaná predovšetkým v popoludňajších hodinách, cez víkendy aj dopoludnia i popoludní.

Najvyšší počet cyklistov sme zaznamenali cez letné mesiace, najviac v júni (4 353 cyklistov) a v júli (4 352 cyklistov).

Keď sme sa pozreli na dáta a rozdelili by sme si ich na jednotlivé dni v týždni, došli sme k výsledku, že trasa je využívaná hlavne v sobotu. Počas tohto dňa prešlo úsekom spolu 6 754 cyklistov. V nedeľu je toto číslo o niečo nižšie, spolu 6 436 cyklistov. Najmenej cyklistov prechádza trasou v pondelok a vo štvrtok.

Trasa 2120 Nitra – Vráble vhodná i pre rodiny s deťmi

Modrá regionálna trasa 2120 Nitra – Vráble začína pri odpočívadle v mestskej časti Nitra – Janíkovce. Trasa vedie vo veľkej miere po vybudovanom cyklochodníku a mimo zóny frekventovanej dopravy. Preto je trasa vhodná i na cyklovýlety s deťmi. V úseku od Pane po Dyčku je však potrebné dbať na zvýšenú ohľaduplnosť a bezpečnosť, nakoľko trasa vedie spolu s dopravnou premávkou. Trasa nie je vôbec náročná, je s minimálnym prevýšením a vhodná pre cestné bicykle.

Z Nitry trasa vedie po vybudovanom cyklochodníku až do obce Paňa, tam tento chodník končí a trasa už pokračuje po asfaltových cestách. Tieto cesty však nie sú vysoko frekventované. Trasa prejde obcou, míňa križovatku cykloturistických trás a cykloodpočívadlo. Pokračuje do obce Dyčka, kde sa napája na Požitavskú cyklomagistrálu a po nej už vie cyklista plynule pokračovať až do mesta Vráble.


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.